การศึกษาพิเศษออนไลน์

วิดีโอสื่อการสอนออนไลน์

26/05/2564 บัตรภาพซ่อนแอบ
25/05/2564 ลูกเต๋าหรรษา
25/05/2564 โดมิโนคำ2
25/05/2564 แผงไข่เรขาคณิต
25/05/2564 วงกลมคำศัพท์
22/05/2564 ฝาขวดน้ำจับคู่มหาสนุก
22/05/2564 กล่องเซอร์ไพรส์
22/05/2564 จานจ๊ะเอ๋
07/05/2564 ทีวีหมุนๆ
07/05/2564 Card swing
07/05/2564 Board of number
07/05/2564 แผงไข่จับคู่สี
05/05/2564 Story Box
05/05/2564 Pop Up Slide
03/05/2564 วงล้อปริศนา
03/05/2564 TV word
03/05/2564 การบวกจากเส้นจำนวน
02/05/2564 Geometry Bego
02/05/2564 สื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
02/05/2564 Cicle Book
02/05/2564 กระดานสี
02/05/2564 ทุ่งดอกไม้ฝึกอักษร
02/05/2564 กระดานเห็ด
05/06/2563 เกมส์ต่อคำศัพท์เพื่อพัฒนาการอ่าน
05/06/2563 การอ่านสะกดคำโดยการสร้างคำศัพท์
03/06/2563 การสอนวาดภาพพยัญชนะ โดยเทคนิค Sight words Ep2
02/06/2563 เทคนิคการสอน การจัดตารางเวลา
02/06/2563 เทคนิคการสอน Sight Words (สระ อา)
02/06/2563 เทคนิคการสอน Sight Words (สระ อี)
02/06/2563 เทคนิคการสอน Rod Pattern

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
โทร 0 5390 8300 ต่อ 73188