คลินิกสติบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้นออนไลน์

คลินิกสติบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้นออนไลน์ เปิดขึ้นในสถานการณ์ที่ประเทศไทยและทั้งโลกเผชิญหน้ากับไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ทำให้ผู้ปกครองและน้องๆ มีความยุ่งยากในดารเดินทาง

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ จึงได้จัดทำเนื้อหาของการฝึกสติให้กับน้องๆ และผู้ปกครองขึ้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ ที่มารับบริการที่คลินิกสติบำบัดและเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปด้วย

เป้าหมายการฝึกสติ คือ

  1. สมองดี
  2. อารมณ์ดี
  3. นิสัยดี

วัดผลกันที่การฝึกฝนต่อเนื่อง และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวน้องๆ เอง

เชิญเข้าคลินิกกันครับ/คะ

บุคลากร

นายสมนึก อนันตวรวงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงพร หน่อคำ
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาววันทนีย์ สมบูรณ์ชัย
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

คลินิกสติบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้นออนไลน์ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
โทร 053-908300 ต่อ 73136