Play & Learn with OTRICD1

จากสถานการณ์COVID-19 ในปัจจุบันนี้ ระหว่างเด็ก ๆ อยู่บ้านกับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และปิดเทอมเป็นระยะเวลานาน วันนี้ OTRICD จะมาแนะนำกิจกรรม ..