EP4 เพิ่มคุณค่าเพิ่มพลังสติ

EP4 วิธีเพิ่มพลังให้สติ

พ่อแม่น้องๆ ที่ต้องการให้ลูกๆ หรือเด็กๆ รับรู้ถึงคุณค่าตัวเอง รักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง เรามีวิธีที่จะช่วยให้สติเพิ่มพลังขึ้น เชิญเข้าคลินิก ช่วงโควิด ฟรีค่ะ